Главная » Составление судбных документов

Образцы исков заявлений

Образцы исков заявлений

Листок убытия, оформление ВНЖ в РоссииЯ гражданка Республики Таджикистан. Нужен ли мне листок убытия с прежнего места жительства (Таджикистан). Вся новость

25-27 апреля с.г. в Ужгороде состоится масштабное мероприятие Лиги студентов Ассоциации юристов Украины – ІV Правовая Ассамблея. Мероприятие проводится в. Вся новость

Правление Национального банка Украины с целью совершенствования и обеспечения эффективной работы банковских и финансовых учреждений при осуществлении валютно-обменных операций. Вся новость

Образцы исковых заявлений жалоб ходатайств для обращения в суд Украины

Образцы исковых заявлений

Образцы исковых заявлений

Admin в Сб Фев 11, 2012 8:50 am

Иск о выплате зарплаты

До ________________________________________________

Позивач: ___________________________________________

що проживає за адресою: індекс _______________________

Номер засобу зв'язку: ________________________________

Відповідач: ________________________________________

що проживає за адресою: індекс ______________________

Номер засобу зв'язку: _______________________________

Ціна позову: _______________________________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості по заробітній платі

__ ______ 20__ року я, ______________________________ (прізвище, ім’я, по батькові) був прийнятий на посаду _________________ про що було укладено трудовий договір та видано наказ про прийняття мене на вказану посаду з ________________ (додаються).

У період з ___ _______ 20___ року по ___ _______ 20___ року я вчасно отримував заробітну плату, проте починаючи з ____ ______ 20____ року без повідомлення причин Відповідач почав затримувати виплату заробітної плати. З ___ _______ 20__ року Відповідач не здійснює виплату заробітної плати посилаючись на незалежні від нього обставини.

Проте такі обставини не є підставою для невиплати/затримки у виплаті заробітної плати. Відповідно до ч. 1 статті 115 Кодексу Законів про працю України заробітна плата повинна виплачуватися регулярно в робочі дні в терміни, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.

Відповідно до статті 2 Закону України Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати компенсація громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати провадиться у разі затримки на один і більше календарних місяців виплати доходів, нарахованих громадянам за період починаючи з дня набрання чинності цим Законом. Під доходам відповідно до зазначеного закону слід розуміти, в том числі, заробітну плату (грошове забезпечення).

Беручи до уваги те, що Відповідач не здійснює виплату заробітної плати починаючи з __ _______ _____ та враховуючи положення Закону України Про компенсацію громадянами втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, загальна сума компенсації складає _________________.

Загальна сума заборгованості Відповідача переді мною станом на ___ ________ 20__ складає ___________________ гривень.

На підставі викладеного та керуючись ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 233 КЗпП України, частинами другою та третьою статті 81, статтями 118, 120, 122 Цивільного процесуального кодексу України, положеннями законів України Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати, Про індексацію грошових доходів населення, прошу:

Стягнути з Відповідача - __________________________ на мою користь заборгованість із заробітної плати з урахуванням компенсації та індексації в сумі _______________ грн.

Додатки:

Оригінал платіжного доручення про перерахування державного мита

Оригінал платіжного доручення про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

Копія трудового договору (інший документ, що підтверджує перебування з Відповідачем у трудових відносинах)

Довідка про заборгованість із виплати заробітної плати

Розрахунок суми індексації заробітної плати

Розрахунок суми компенсації втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати

Копії позовної заяви та додатків до неї для відповідача.

Образцы исков и заявлений

Образцы исков и заявлений

Представляем Вашему вниманию шаблоны исковых заявлений в суд. образцы апелляционных и кассационных жалобы. а также другие юридические документы.

Вы можете скачать образец иска, апелляции (кассации) либо иного заявления абсолютно бесплатно и без регистрации.

Образец искового заявления о расторжении брака

Образец иска о разводе в суд (скачать пример искового заявления можно ниже)

Приморський районний суд міста Одеси

Позивач: _________________

Відповідач: _________________

Позовна заява про розірвання шлюбу

____________ року я уклала шлюб з відповідачем, який ми зареєстрували у Відділі реєстрації актів цивільного стану Одеського міського управління юстиції, актовий запис № ___. Описати обставини відповідно до ст. 112 СК. Під час нашого спільного проживання з чоловіком я зрозуміла, що ми несумісні за своїми поглядами та характерами. Шлюбні відносини між нами були припинені з ____________ року. Подальше спільне життя, примирення та збереження нашого шлюбу є неможливим. Майнового спору між мною та чоловіком немає.

Від вказаного шлюбу маємо неповнолітню дитину _________________, ____________ року народження. Висловити думку щодо місця проживання дитини. Встановлення розміру аліментів на її утримання бажаю проводити в окремому судовому провадженні. Відповідач не заперечує проти розірвання шлюбу, але з’являтися до органів РАГС для розірвання шлюбу в порядку ст. 106 Сімейного кодекса не бажає ( посилання на положення статті 106 СК щодо розлучення через РАГС здійснюється лише за умови відсутності дітей ).

У відповідності до ч.1 ст. 109 ЦПК України, визначити підсудність (за місцем проживання відповідача або позивача).

Висловити бажання щодо збереження прізвища, або відновлення його на дошлюбне, відповідно до статті 113 СК .

На підставі викладеного й у відповідності з ч. 2 ст. 104, ч. 3 ст. 105, ч. 1 ст. 110, ст. 112 СК України, керуючись ч. ст. 88 ЦПК України, прошу:

Розірвати шлюб між мною та відповідачем, зареєстрований ____________ року Відділом РАЦС Одеського міського управління юстиції, актовий запис № ___.

Додатки: копія позову, свідоцтво про шлюб, квитанція про сплату судового збору за розірвання шлюбу, копія свідоцтва про народження дитини.

Онлайн консультация адвоката по семейным делам о процедуре развода через суд - в профильной теме нашего форума.

Зразок позову про розірвання шлюбу.doc Скачать иск о расторжении брака (шаблон) (42.5 КБ) Скачиваний: 283

Образцы исковых заявлений

Наш портал предлагает множество образцов для оформления исков. Бланки исковых заявлений составляются только опытными юристами, компетентными в данном вопросе. Благодаря этому, документы содержат лишь те данные, которые нужны для того чтобы правильно и грамотно обратиться в судебные органы. Важно то, что предложенные рекомендации совершенно не сложно применить на практике. Вы сможете самостоятельно и совершенно бесплатно оформить какие-либо иски.

Использовать пример искового заявления очень удобно, многие юристы в своей практике пользуются заготовленными бланками. Такой подход помогает не только быстро, но и качественно выполнить задачу.

Важно определиться, какими нормами урегулированы отношения между сторонами, и четко выяснить положения закона, которые были нарушены ответчиком.

После этого можно приступать к подготовке искового заявления. Для этого требуется:

 • определить способ защиты нарушенного или оспариваемого права либо законного интереса
 • подобрать соответствующий шаблон, скачать его
 • установить подсудность исковых требований
 • оплатить государственную пошлину
 • После детальной подготовки искового обращения, его следует подать в суд соответствующей инстанции.

  Категорию иска определить не сложно, ведь законодатель оформил наиболее значимые правоотношения в форме кодексов. Поэтому категория будет совпадать с наименованием соответствующего нормативного акта, либо отрасли права. Каждый образец искового заявления - это часть целой системы, которая для удобства разделена на рубрики.

  За подробной информацией обращайтесь за бесплатной консультацией к юристам нашего сайта.

  НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО УКРАИНЫ.

  Образцы заявлений по гражданским делам

  особого (неискового) производства.

  Образец заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение

  (правовая консультация по наследственному делу).

  _________________ районный суд г. Киева,

  (почтовый индекс, адрес)

  ЗАЯВЛЕНИЕ

  об установлении факта постоянного проживания совместно с наследодателем

  на время открытия наследства

  ___.___2010 года умер мой отец (Ф.И.О.) . который был зарегистрирован и постоянно проживал по адресу: ______________.

  После его смерти по указанному адресу открылось наследство: двухкомнатная квартира.

  С ___.___.2002 года до ___.___.2010 года, а следовательно на время открытия наследства я, (Ф.И.О.) . постоянно проживал совместно с наследодателем по месту его регистрации.

  Квартира, в которой я зарегистрирован и проживал до ___.___.2002 года была передана в аренду с целью получения дополнительных средств на содержание отца.

  В соответствии со ст. 1261 ГК Украины я имею право на наследование по закону в первую очередь, но в определенный законом срок не обратился в государственную нотариальную контору с заявлением о принятии наследства.

  Других наследников, которые имеют право на наследование по закону в первую очередь, нет.

  Завещание наследодателем составлено не было.

  Нотариусом (Ф.И.О.) отказано выдать мне свидетельство о праве на наследство, мотив отказа, что я не зарегистрирован (не прописан) по месту постоянного проживания наследодателя.

  Вынужден обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания совместно с наследодателем на время открытия наследства, с целью оформления права на недвижимое наследственное имущество в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 1297, ст. 1299 ГК Украины.

  В подтверждение факта моего постоянного проживания совместно с наследодателем на время открытия наследства, имею письма, поздравительную карточку, приглашения, другие письменные доказательства (документы) . ________________.

  Также факт моего постоянного проживания совместно с наследодателем могут подтвердить свидетели: (Ф.И.О.) ______________.

  Согласно с ч. 3 ст. 1268 ГК Украины: Наследник, постоянно проживавший совместно с наследодателем на время открытия наследства, считается, принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 настоящего Кодекса, он не заявил об отказе от него .

  Частью 2 ст. 256 ГПК Украины определено, что в судебном порядке могут быть установлены также иные факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав физических лиц, если законом не определен иной порядок их установления.

  Учитывая изложенное, в соответствии с ч. 3 ст. 1268 ГК Украины, на основании ст. 3, ст. 234, ч. 2 ст. 256 ГПК Украины,

  ПРОШУ _______________ районный суд г. Киева:

  - допросить свидетелей: (Ф.И.О.) . (адрес) (Ф.И.О.) . (адрес)

  - установить факт постоянного проживания (Ф.И.О.) совместно с наследодателем (Ф.И.О.) в кв.___ дома ___ по ул. ______ в г. Киеве, с ___.___.2009 года до времени открытия наследства ___.___.2010 года.

  ПРИЛОЖЕНИЯ:

  2. Копия свидетельства о смерти.

  3. Копии доказательств, подтверждающих факт, который имеет юридическое значение.

  5. Копия заявления заинтересованному лицу.

  Заявитель __________________ (Ф. инициалы).

  (Дата).

  ____________________ Дополнительные пояснения адвоката ___________________

  • Внимание! Согласно Закону Украины от 08.07.2011 года № 3674-VI О судебном сборе

  НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОПЛАТА расходов на информационно-техническое обеспечение судебных процессов, связанных с рассмотрением гражданских и хозяйственных дел.

  Если постоянное проживание лица с наследодателем на время открытия наследства не подтверждено соответствующими документами, в связи с чем нотариус отказал лицу в оформлении наследства, наследник имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания с наследодателем на время открытия наследства, а не об установлении факта принятия наследства (пункт 23 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 30.05.08. № 7 О судебной практике по делам о наследовании ).

  __________________________________________________________________________

  К Вашему вниманию также предлагаются:

  Источники:
  pozovsud.com.ua, kolmikov.ukrainianforum.net, www.advokati.odessa.ua, www.podaemisk.ru, advoc.kiev.ua

  Следующие бланки:


  16 июня 2024 года
  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения  Популярные статьи:

 • Заявление на сбербанк бизнес онлайн образец заполнения (просм 171)
 • Характеристика на награждение медалью образец (просм 25)
 • Анкеты на гражданство рф нового образца (просм 22)
 • Заявление о двойном гражданстве образец заполнения (просм 21)
 • Характеристика для психиатра образец (просм 21)

 • Последние материалы:

 • Образец апелляционной жалобы ненадлежащее уведомление
 • Образец апелляционной жалобы на постановление
 • Образец дополнительной апелляционной жалобы
 • Образец кассационной жалобы в президиум областного суда
 • Образец жалобы на действия должностного лица