Главная » Рекомендательные письма

Как написать резюме образец украина

Как написать резюме образец украина

Як скласти резюме для роботи

Як скласти резюме для роботи

Почнемо з того, що резюме повинно слугувати В ам візитною карткою, тому до його складання Ви маєте віднестися дуже відповідально. Правильно побудоване резюме збільшує Ваші шанси зацікавити фахівця з підбору персоналу власною кандидатурою і отримати запрошення на співбесіду. Існують певні стандарти підготовки резюме, завдяки яким воно стане успішнішим.

Бажано починати зі свого прізвища, ім&rsquoя, по-батькові, а не зі слів резюме чи автобіографія.

Контактна інформація : в цьому розділі вкажіть свою дату народження, сімейний стан, місце проживання, моб. телефон, ел. адресу.

Мета: зазначте вакансію, на яку Ви претендуєте та чому саме Вас можуть розглядати як достойного кандидата. Також можете додати власні побажання до майбутнього місця роботи.

Освіта: вкажіть дату вступу і закінчення навчального закладу, його повну назву. Якщо Ви закінчили додаткові курси або проходили тренінги, обов&rsquoязково повідомте про це.

Досвід роботи: тут Ви повинні надати власні дані в зворотньому хронологічному порядку, починаючи з останнього місця роботи (бажано вказувати дати прийому на роботу, звільнення). Якщо Ви студент та нещодавно закінчили навчальний заклад, то Вам треба вказати місце проходження практики, стажування, а також не зайве поінформувати, в яких суспільних заходах брали участь.

Професійні навики: вкажіть свій рівень роботи з комп&rsquoютером, знання загальних та допоміжних програм, володіння іноземними мовами тощо.

Особисті якості: зазначте власні найбільш важливі якості, які можуть зацікавити потенційного роботодавця.

Зверніть особисту увагу на складання і оформлення резюме

Резюме повинно бути добре структурованим, конкретним, читабельним. Граматичні і орфографічні помилки, друкарські помилки не допустимі.

Сторінка формату А4, розповсюджений шрифт: наприклад, Times або Arial, розмір кегля від 12 до 14 пунктів.

Склавши резюме, спробуйте подивитися на нього очима того спеціаліста (роботодавця), якому Ви його адресуєте.

- Бракує конкретики формулювання в пункті мета.

- Відсутність або неточна хронологія трудової біографії.

- Неточна або незрозуміла контактна інформація або її відсутність. Обов&rsquoязково вказуйте регіон проживання і можливість переїзду.

- Неакуратне форматування, відсутність структури або шаблону. Фахівці, які займаються підбором персоналу, зазвичай читають резюме по діагоналі, вихоплюючи своїм професійним оком потрібні місця або ключові слова. Тому резюме має бути структурованим, легко сприйматися. Розбийте на глави кожен розділ і напишіть заголовки крупним шрифтом, щоб було легко знайти потрібні пункти.

- Розлогі і надмірно докладні резюме. Робіть наголос на навиках і досягненнях, які знадобляться безпосередньо для цієї роботи. Пам&rsquoятайте, стислість - сестра таланту (але не в збиток інформативності).

- Недолік кваліфікації, явна невідповідність заявленим вимогам. Перш ніж надіслати резюме, детально вивчіть вимоги, що висуваються до кандидата, і лише після того, як Ви дійсно будете упевнені в тому, що підходите під усі стандарти, сміливо відправляйте його.

- Резюме, сфокусоване на тому, що хочете Ви, а не на тому, що Ви можете запропонувати роботодавцеві. Пишіть про те, яку користь, вигоду Ви можете принести компанії, а не висувайте своїх вимог та ін.

- Резюме іноземною мовою. Направлене у вітчизняну компанію резюме лише іноземною мовою -популярна помилка. Виняток- якщо Вас про це попросили.

дата народження: 14.09.1972

сімейний стан: заміжня

Тел. 8 (044) 555-5555, 8 (063) 555-5555

Резюме подається на здобуття посади керівника відділу управління персоналу, директора по персоналу

2004 р. факультатив: загальна психологія, психологія праці

2000-2003 рр. - Тренінги:

Техніка ефективних продажів, Ефективні стосунки з клієнтами, як джерело конкурентної переваги, Техніка ефективного ведення переговорів

2001-2002 рр. - Міжнародний інститут бізнесу,

сертифікована програма коледжу ім. Рента Мак Юєна (Канада), Управління людськими ресурсами

1993-1999 рр. Київський національний економічний університет,

фінансово-економічний ф-т, спеціальність: менеджмент організацій.

Досвід роботи:

2003 р. (березень) - по теперішній час: ТОВ . , керівник відділу управління персоналом і трудовими стосунками.

Обов&rsquoязки:

 Побудова роботи HR-департаменту з нуля, аналіз робіт існуючого персоналу, планування і оцінка потреби в персоналі, оцінка потреби в навчанні, пошук і підбір персоналу

 організація проведення тренінгів і семінарів, адаптація нових співробітників

 розробка системи мотивації співробітників, розробка і впровадження посадових інструкцій, правил трудового внутрішнього розпорядку, розробка і впровадження положень по роботі з персоналом, кодексу корпоративної культури, кадрової політики

 атестація, розробка і проведення тестувань, розробка і ведення системи кадрового обліку

 аналіз ринку праці, аналіз ринку тренінгових послуг

 формування штатного розкладу, табелювання робочого часу співробітників, планування професійної кар&rsquoєри співробітників, оцінка ефективності роботи персоналу

 організація роботи з персоналом відповідно до спільних цілей розвитку компанії і конкретних направлень HR-політики для досягнення ефективного використання і професійного вдосконалення співробітників, організація і проведення корпоративних заходів.

2002 р. (грудень) - ВАТ . , інспектор відділу кадрів.

Обов&rsquoязки:

Ведення кадрової документації, прийом на роботу, звільнення співробітників, організація і проведення атестаційних комісій тощо.

2000-2002 р. - Міжнародний інститут бізнесу, менеджер департаменту маркетингу і продажів.

Обов&rsquoязки:

Організація продажів (тренінги, семінари) в регіонах України: пошук, організація презентацій і тренінгів, ведення клієнтів, аналіз ринку тренінгових послуг та ін.

Статьи / Резюме, как составить резюме, пример резюме, шаблон резюме, образец резюме

Ваш образец резюме правильный? Для успешного поиска работы соискателю обязательно нужно знать, как составить резюме. На этой странице вы можете получить несколько рекомендаций по составлению резюме, а также можете выбрать понравившийся вам образец резюме из имеющихся примеров резюме на нашем сайте.

Если вы уже знаете, как написать резюме . то предложенные шаблоны резюме на данной странице позволят вам проверить, насколько правильно составлено ваше резюме.

Выберите понравившийся вам образец резюме:

Сервисы сайта

Резюме

Резюме (від. франц. resume - висновок) - це документ, у якому особа подає короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні навички й якості у спеціально встановленому порядку.

Щодо написання резюме, розташування його реквізитів немає суворих правил. Найпоширенішим є формуляр-зразок, у якому подаються такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме.

3. Контактні адреса та телефон (мобільний телефон, номер пейджера, факс, e-mail, адреса в Інтернеті).

4. Мета написання резюме.

5. Дані про освіту .

6. Дані про досвід роботи (обидва пункти заповнюються у зворотному хронологічному порядку).

7. Інші відомості на вимогу роботодавця (знання іноземних мов, володіння навичками роботи з комп'ютером, права водія, наявність друкованих праць тощо, в тому числі уподобання).

8. Особисті дані (місце проживання, сімейний стан).

Основна вимога до такого документа - вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. На відміну від автобіографії, резюме позбавлено елемента описовості.

У фірмах, інституціях, агенціях, установах зазвичай здійснюється комп'ютерне вивчення резюме (тому іноді воно подається не особисто, а надсилається електронною поштою). Принцип комп'ютерного оброблення резюме - виокремлення головних (стрижневих) слів: назв компаній, фірм, посад, стажу роботи, здобутої освіти. Комп'ютер переглядає резюме кожного з претендентів на заміщення вакантних посад і відповідно до кількості знайдених стрижневих слів надає документові певний порядковий номер.

Аби досягти успіху у складанні резюме, дотримуйтеся таких вимог:

Формулюйте свою мету чітко, зрозуміло, дохідливо.

o Намагайтеся вжити якомога більше фахових слів, що відповідають посаді, яку хочете обійняти. Підчас комп'ютерного вивчення дієслова не читаються, а враховуються іменники, що є назвами посад, та професійні терміни,

o Для кожного конкретного конкурсу складайте окреме резюме.

o Намагайтеся не вживати особових займенників я, ми. Замість них уживайте на початку речення активні дієслова: організував, створив, керував, виконував, вивчав, обізнаний з.

o Не надсилайте своєї фотокартки, якщо цього спеціально не передбачено.

o Не зазначайте про обсяг заробітної плати.

o Для друкування резюме використовуйте папір формату A4 (у жодному разі не крейдований).

o Якщо обіймаєте не надто високу посаду, то під час складання резюме краще зосередьтеся на досвіді роботи й набутих навичках.

Різновидом резюме у практиці іноземних, зокрема американських компаній, є так званий життєпис (curriculum vitae, CV). Від класичного резюме він відрізняється тим, що в ньому зазначені дані подаються якомога детальніше за наявності друкованих праць наводять їх бібліографічний список, оформ* лений за чинними стандартами особисті дані подають на початку документа. У фірмах, установах та агенціях завжди наявні зразки оформлення резюме та життєписів.

У центрах зайнятості резюме найчастіше пропонують заповнити на місці у вигляді анкети.

Текстовий редактор Microsoft Word містить шаблон Резюме, до якого входять три зразки: Изысканное резюме, Современное резюме, Стандартное резюме.

Зразок вишуканого резюме

_СЕРГІЙ АЛЕКСЄЄВ__

МЕТА Заміщення вакантної посади керівника планового відділу_

посвт роботи_

1990-1994 ВАТ Черевичок Київ

Керівник планового відділу

o Впроваджено нову систему планування.

o Збільшено обсяги продажу на 13 %.

o Зменшено видатки виробництва на 23 %.

1985- 1990 ВАТ Черевичок Київ

Заступник керівника планового відділу

o Збільшено обсяги продажу на 7 %.

o Організовано єдину комп'ютерну мережу.

o Відкрито 4 філії підприємства.

1980- 1984 Трикотажна фабрика Ластівка Київ Старший економіст

o Впроваджено нову систему розрахунків із торгівлею.

o Покращено зв'язки з постачальниками.

o Стажування на головному підприємстві. ОСВІТА_

1971-1975 Інститут легкої промисловості Київ

o Факультет: Економіка легкої промисловості.

o Спеціальність: Економіст.

УПОДОБАННЯ__

Комп'ютери, автомобілі, читання.

КОНТАКТНА АДРЕСА, ТЕЛЕФОН. E-MAIL. ФАКС_

Київ, вул. Володимирська 61, кв. 7, тел. 2380101

Зразок сучасного резюме

РЕЗЮМЕ Марченко Наталія Віталіївна

Дата народження - 16 січня 1972 р.

Контактна адреса: Телефон:

вул. Володимирська, 61, кв. 7 239-7734 (д)

М.Київ-33, 289-7003 (р).

E-mail: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати Ява-скрипт. ua

Мета: Заміщення вакантної посади викладача української мови з умовою професійного вдосконалення й зростання. Освіта: 1998-2001 pp. - аспірантура при Інституті української мови НАН України, кандидатська дисертація на тему Засоби стандартизації мови ділових паперів. Науковий ступінь - кандидат філологічних наук (диплом №ДК019775).

1992-1998 pp. - факультет гуманітарних і суспільних наук Національного університету Києво-Могилянська Академія, спеціальність - Філологія. Диплом магістра № KB 26634929.

Досвід роботи: 1998-2001 pp. - старший викладач кафедри української мови Національного університету імені Тараса Шевченка.

1995-1998 pp. - асистент кафедри української мови Національного університету Києво-Могилянська академія.

Особисті дані: проживаю в Києві, незаміжня. Маю 25 друкованих робіт із проблем мовознавства (список додається). Вільно володію англійською та французькою мовами. Маю досвід ведення синхронного перекладу (англійська мова).

Образец резюме - скачать шаблон на rabotaplus rabotaplus

На наш взор, комбинированное резюме более действенное. Составить резюме с описанием собственного опыта работы, образования, личных и проф. Хорошим вариантом будет написание 2-ух - 3-х увлечений, показывающих вашу активную актуальную позицию, к примеру занятия спортом, активный отдых и т. Как верно составить резюме, что бы получить желаемую должность? Сначала используйте глаголы деяния, характеризуя собственный опыт устроил, организовал, наладил и проч.

Укажите только то, что, на ваш взор, будет полезным в работе, которую вы отыскиваете. Не плохое воспоминание обычно создают командные виды спорта и умственные занятия, к примеру чтение научной либо художественной литературы либо искусство. Через несколько секунд вы автоматом будете перенаправлены на главную страничку. Не пишите о разводах и штатских браках. Примеры и эталоны грамотного составления резюме фаворитных профессий в формате word. Места учёбы, работы, выполненные проекты и работодателей, принято перечислять в оборотном хронологическом порядке.

Образцы резюме - работа в харькове

Эталоны резюме для соискателей, примеры сопроводительных и рекоммендательных писем, советы по поиску. Составляя резюме на должность домработницы, необходимо указывать готовность работать полный денек, или приходить один-три раза в неделю в семью. При найме на работу почти всегда заключается трудовой контракт документ, подтверждающий официальное трудоустройство с внесением записи о стаже в трудовую книгу. Это даст гарантию того, что файл вашего резюме будет иметь корректное имя для хоть какой операционной системы. Огромное количество вакансий публикуется на веб-сайте работа в украине. Напишите в качестве заглавия свою фамилию, имя и отчество и выделите их более большим либо жирным шрифтом.

Образец резюме копирайтера

Разработка идей рекламных слоганов, хедлайнов для ПОСМ, участие в разработке графических решений для печатных материалов, разработка идей для наружной рекламы, написание PR-материалов (статей), участие в организации и проведении PR акций.

При поиске вы можете использовать написание слов как на русском, так и на немецком языке. Русские названия можно написать также немецкими буквами. Бесплатную музыку, песни и музыкальные клипы можно найти по их названиям или именам исполнителей, а кино конечно по названию фильма. Вспоминайте, ищите и смотрите!

Внизу под поисковым окном находятся несколько выбранных нами поисковых слов, после клика на которые Вам будет предложены бесплатные видео, фильмы или мультфильмы выбранные поисковой системой по популярности просмотров.

Источники:
www.vobu.com.ua, job4it.net, pidruchniki.com, bakushop.ru, rabota.zhzh.info

Следующие бланки:


25 мая 2024 года
Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтвержденияПопулярные статьи:

 • Образец анкеты для школьников (просм 2)
 • Образец жалобы постановления дпс (просм 2)
 • Образец доверенности в полицию (просм 2)
 • Заявление на загранпаспорт нового образца казань (просм 2)
 • Образец рекомендательного письма работнику (просм 2)

 • Последние материалы:

 • Образец апелляционной жалобы ненадлежащее уведомление
 • Образец апелляционной жалобы на постановление
 • Образец дополнительной апелляционной жалобы
 • Образец кассационной жалобы в президиум областного суда
 • Образец жалобы на действия должностного лица